Assa Abloy CMD

Assa Abloy CMD dera gjysëmrrethore rëshqitëse mundëson hyrje në objekt me dizajn tre-dimenzional që i jep objektit një elegancë dhe dekor të jashtëzakonshëm si dhe funksionalitet të lartë.

Ky sistem ofron një shkallë të lartë të sigurisë. Sistemi ka njësi të vetë-kontrollit, si dhe gjatë funksionimit kontrollon të gjitha sistemet e derës në rast të dështimit të marrë çdo veprim që të ndikojë në sigurinë. Dera përmban një sistem të sigurisë perfekt.

Assa Abloy CMD dera gjysëmrrethore rëshqitëse mundëson hyrje në objekt me dizajn tre-dimenzional që i jep objektit një elegancë dhe dekor të jashtëzakonshëm si dhe funksionalitet të lartë.

Ky sistem ofron një shkallë të lartë të sigurisë. Sistemi ka njësi të vetë-kontrollit, si dhe gjatë funksionimit kontrollon të gjitha sistemet e derës në rast të dështimit të marrë çdo veprim që të ndikojë në sigurinë. Dera përmban një sistem të sigurisë perfekt.

2 wing 

Besam unislide operatori përfshin:

 • Sistem me drejtim qarkor me transmision 
 • Njësi e kontrollit elektronike

 • Sistem për sinkronizimin e krahëve
 • Detektorë për prezencë të vendosura mbi derën


Në pajisje dhe opsione përfshihen:

 •  Zgjedhja e ngjyrës të RAL
 • Selektor i programit

 • Njësi elektronike për hapje (mbyllje) në rast urgjent
 • Sensorë Besam për detektimin e afërimit apo mbajtjes në fushën e derës

 • Fotoqeliza për regjistrimin të prezencës në afërsinë e derës
 • Bravë elektromekanike për kyçje

 • Mbrojtja nga pluhuri

Të dhëna teknike: 

 • Furnizimi me energji elektrike reciprokisht 220V, me konsumim maksimal 250W
 • Pesha e rekomanduar deri në 100 kg për krah
 • Shpejtësia e hapjes deri në 1,4 m / s
 • Koha e mbajtjes në pozicionin e hapur 0-60 sekonda
 • Temperatura e punës -20 deri në +50 gradë celsius, lagështi 5% deri në 85%

Specifikime teknike më shumë mund të gjenden në linket e mëposhtme: Specifikimet teknike