Assa Abloy SL500

Dera është e drejtuar në mënyrë mikroprocesorike dhe e pajisur me sensorë për hapje automatike, fotoqeliza të sigurisë, bravë elektromekanike, këmbyes me komandë (operacion automatik në regjimin e verës dhe dimrit , vetëdalje, vazhdimisht hapur, kyçur) me vazhdimin e shpejtësisë së hapjes dhe mbylljes, gjerësia e hapjes dhe kohëzgjatja e hapjes. Në pozicionin e kyçur është mundësuar hapje individuale me kontroll të largët me ndihmë të tastierës me kode, kartelës ... Dera është e pajisur me një sistem akumulatori të sigurisë për hapje të njëherëshme në rast të humbjes të energjisë elektronike.

 

Dera është e drejtuar në mënyrë mikroprocesorike dhe e pajisur me sensorë për hapje automatike, fotoqeliza të sigurisë, bravë elektromekanike, këmbyes me komandë (operacion automatik në regjimin e verës dhe dimrit , vetëdalje, vazhdimisht hapur, kyçur) me vazhdimin e shpejtësisë së hapjes dhe mbylljes, gjerësia e hapjes dhe kohëzgjatja e hapjes. Në pozicionin e kyçur është mundësuar hapje individuale me kontroll të largët me ndihmë të tastierës me kode, kartelës ... Dera është e pajisur me një sistem akumulatori të sigurisë për hapje të njëherëshme në rast të humbjes të energjisë elektronike

Besam Unslide автоматска врата

Mikroprocesori ka të integruar një mjet për vetë-vëzhgim, që gjen dhe korrigjon sinjalet e parregullt, kështu që dera vazhdon të punojë pa ndërpryer. Pogoni Assa Abloy SL 500 përmban lidhje me një detektor për tym dhe / ose alarmin e zjarrfiksit.
Dera është e pajisur me fotoqeliza të sigurisë që shikojnë çdo pengesë në mes të krahëve të derës dhe menjëherë ndryshojnë drejtimin e lëvizjes. Kur pengesa do të hiqet dera vazhdon të funksionojë normalisht

semi     slim     transparent

Modele:
Assa Abloy SL500 - kryerje njëkrahore duke hapur majtas apo djathtas
Assa Abloy SL500 - kryerje dykrahore

Të dhëna teknike:

 • Furnizimi me energji: 100 V AC-15% deri në 240 V AC +10%; 50/60Hz
 • konsumimi i energjisë elektrike: 250W maksimum
 • rëndësija e rekomanduar maksimale e e krahut të derës:
  BESAM SL 500 - 2 100 (85) kg / krahu i derës
  BESAM SL 500 - 1 200 (100) kg.
 • hapja e ndritshme:
  BESAM SL 500 - 2 900-2800 (2000) mm
  BESAM SL 500 - 1 900-2800 (1500)mm
 • shpejtësia e hapjes / mbylljes vazhdon deri në 1,4 (1,0) m/s (dy krahë)
 • kohëzgjatja e hapjes : 0-60 sekonda
 • temperatura pune: -20 deri në +50 gradë celsius
 • lagështia relative e ajërit (në qoftë se nuk kondenzon): 5% deri në 85%

Pajisjet standarde:

 • bartës me pogon
 • elektronikë

 • qefin
 • këmbyes me komandë

 • hapje mekanike e derës
 • dalje me fuqi

 • sensorë për prezencë Besam
 • fotoqeliza

 • bravë elektromekanike,
 • qelq i sigurisë 10mm

 Specifikime teknike më shumë mund të gjenden në linket e mëposhtme: Specifikime teknike