Assa Abloy KDB

Roto-dera automatike 3-krahore dhe 4-krahore paraqet kulm në teknologjinë e grupeve të dyerve. Sistemi për mirëmbajtjen e temperaturës (perdeja ajrore) mundëson kursim të madh të energjisë elektrike dhe këmbim të ulët të energjisë me botën e jashtme. Sistemi ofron zgjedhje më të mira ne lidhje me çështjet e sigurisë së objekteve si dhe personave apo individëve. Dijametri i gjerë i derës lejon kalimin e personave me valixhe dhe baulle, si për shembull në hotelet.

Roto-dera automatike 3-krahore dhe 4-krahore paraqet kulm në teknologjinë e grupeve të dyerve. Sistemi për mirëmbajtjen e temperaturës (perdeja ajrore) mundëson kursim të madh të energjisë elektrike dhe këmbim të ulët të energjisë me botën e jashtme. Sistemi ofron zgjedhje më të mira ne lidhje me çështjet e sigurisë së objekteve si dhe personave apo individëve. Dijametri i gjerë i derës lejon kalimin e personave me valixhe dhe baulle, si për shembull në hotelet.

Besam CMD автоматска врата

Besam unislide operatori përfshin:

- Sistem me drejtim qarkor me transmision
- Njësi e kontrollit elektronike
- Sistem për sinkronizimin e krahëve
- Detektorë për prezencë të vendosura mbi derën


Në pajisjet dhe opsionet përfshihen:

 • Zgjedhja e ngjyrës të RAL
 • Selektor i programit

 •  

  Njësi elektronike për hapje (mbyllje) në rast urgjent
 • Sensorë Besam për detektimin e afërimit apo mbajtjes në fushën e derës

 •  

  Fotoqeliza për regjistrimin të prezencës në afërsinë e derës
 • Bravë elektromekanike për kyçje

 •  

  Mbrojtja nga pluhuri

Të dhëna teknike:

 • Furnizimi me energji elektrike reciprokisht 220V, me konsumim maksimal 250W
 • Pesha e rekomanduar deri në 100 kg për krah

 •  

  Shpejtësia e hapjes deri në 1,4 m / s
 • Koha e mbajtjes në pozicionin e hapur 0-60 sekonda

 •  

  Temperatura e punës -20 deri në +50 gradë celsius, lagështi 5% deri në 85%

Specifikime teknike më shumë mund të gjeni në linkun e mëposhtme: Specifikimet teknike